Welvaart Zonder Groei

Economie voor een eindige planeet

 

Welvaart zonder groei, kan dat, of misschien, zou het moeten. Wat heeft het te maken met persoonlijke ontwikkeling, en welke rol kunnen wij hierin spelen. Deze website gaat o.a. over persoonlijke ontwikkeling en het willen veranderen van de maatschappelijke situatie waarin we nu leven. Het interview wat we hieronder laten zien geeft ons meer inzicht in de mogelijkheden die belangrijk zijn voor die verandering.

Over dit onderwerp heeft Tim Jackson een boek geschreven. Hieronder wordt beschreven waarover dit boek gaat en in een interview op TV, een uitzending van Gesprek op 2 van de VPRO, praat Daphne Bunskoek met de Britse hoogleraar Duurzame Ontwikkeling Tim Jackson over het dilemma van economische groei. Behoud van welvaart, zonder economische groei. Kan dat? Tim Jackson vindt van wel. Sterker nog, hij vindt dat het moet. Want als we maar blijven groeien is het binnenkort afgelopen met moeder aarde. Een somber verhaal, of toch niet?

Ga naar deze link als de video niet upload

“Welvaart zonder groei”

Hoe kunnen we een oplossing voor de huidige economische crisis verzoenen met de ecologische doelstellingen? Dat neemt Tim Jackson als vertrekpunt in zijn boek ‘Welvaart zonder groei’ (2009). Hij onderzoekt hoe onze economie zich verder kan blijven ontwikkelen – noodzakelijk om o.a. onze sociaal zekerheid te kunnen garanderen – zonder een aanslag te plegen op het milieu.

Jackson beschrijft hoe economische groei ons voor een dilemma stelt. Aan de ene kant is economische groei niet duurzaam; we leven immers op een eindige planeet. Aan de andere kant heeft die groei ons veel goede dingen opgeleverd, zoals meer welvaart. Politici zijn als de dood voor het uitblijven van groei, omdat dat leidt tot een instabiele maatschappij. Krimp betekent namelijk dat mensen werkloos worden, bedrijven failliet gaan en de levensstandaard achteruit gaat. Tegelijkertijd worstelen politici met vraagstukken van duurzaamheid die door die groei steeds moeilijker gerealiseerd kunnen worden.

Groeispiraal

In zijn boek maakt Jackson een uitgebreide analyse van economische groei. Volgens klassieke economische theorie betekent groei ook dat de welvaart stijgt, maar deze koppeling blijkt niet stand te houden op het moment dat de inkomens al hoog zijn. In landen waar inkomens laag zijn leidt een toename tot directe effecten op welvaart – bv de levensverwachting gaat omhoog, mensen worden gelukkiger. Naar mate de inkomens hoger worden, wordt dit effect minder sterk en in landen waar het BBP per hoofd van de bevolking hoger is dan 15000 euro is dit effect bijna niet meer meetbaar.

Jackson zoekt in zijn boek naar een antwoord op de vraag hoe het komt dat we toch moeten blijven groeien. Toenemende arbeidsproductiviteit is een verklaring, maar ook de constante zoektocht van de mens naar nieuwe dingen heeft hiermee te maken. Is dit een natuurlijke eigenschap van de mens, of is dit een sociaal construct?

En hoe komen we uit de groeispiraal? Een andere ‘groeimotor’ zou volgens Jackson bestaan uit een economie die zich baseert op niet vervuilende bronnen van energie en verkoop van niet-materiële diensten in plaats van vervuilende (materiële) producten.

Discussie

“Kan het anders? Is het denkbaar dat de obsessie met economische groei, de zucht naar steeds meer en steeds groter, plaats maakt voor een gerichtheid op de kwaliteiten van het leven en samenleven? Tim Jackson breekt de discussie open en laat zien hoe wat tot nu vrijwel ondenkbaar leek, een serieuze mogelijkheid is. Hij levert niet alleen een wetenschappelijke onderbouwing voor het anders denken maar biedt ook een perspectief op een andere wereld. Dit is een inspirerend boek dat iedereen die zich afvraagt hoe het verder moet, wil lezen. Het zal hoe dan ook een substantiële rol gaan spelen in de discussie over een andere economie.”
Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie Erasmus Universiteit

Biografie

 

Tim Jackson is hoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van Surrey en directeur van de Research Group on Lifestyles, Values and Environment (RESOLVE) aldaar. Van 2004 tot de opheffing in 2011 was hij Economics Commissioner van de Sustainable Development Commission (SDC), het onafhankelijke adviesorgaan voor Duurzame Ontwikkeling van de regering van het Verenigd Koninkrijk. Jackson is als zodanig de auteur van het SDC-rapport ‘Prosperity without Growth’, dat hij uitbreidde tot zijn boek met dezelfde titel. Le Monde betitelde ‘Prosperity without growth: economics for a finite planet (2009)’ als ‘One of the most outstanding pieces of environmental economics literature in recent years.’

Verder adviseert Jackson regeringen, de VN, EU, Wereldbank en OESO. Naast zijn academische werk is Jackson een prijswinnende toneelschrijver met talrijke radiostukken voor de BBC op zijn naam.

bron: http://programma.vpro.nl/gesprekop2/afleveringen/2012/aflevering-7-tim-jackson.html


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For spam filtering purposes, please copy the number 9009 to the field below: