Trans4mind Nederland

Trans4mind Nederland is onderdeel van het internationale netwerk van Trans4mind, een website ontwikkeld door Peter Shepherd in 1998 en heeft inmiddels meer dan een miljoen pagina bezoekers per maand, een begrip op het Internet met betrekking tot Persoonlijke Ontwikkeling.

Het ligt in onze bedoeling om Trans4mind Nederland geheel in het Nederlands uit te voeren, echter tijdens de begin periode zal nog veel informatie in de Engelse taal zijn. Wel is het prettig om te weten dat vele Nederlanders de Engelse taal goed machtig zijn, maar toch willen we graag ook die Nederlanders bereiken die daar wat minder goed in zijn.

Het doel van Trans4mind Nederland is het bieden van uitgebreide middelen voor persoonlijke groei en transformatie van lichaam, geest en ziel. Uiteindelijk zal de site rijkelijk gevuld zijn met uitstekende gratis persoonlijke ontwikkelingsplannen, cursussen, boeken, artikelen, citaten en video’s … en onze grote collectie gratis te downloaden ebooks. Plus de betaalde Trans4mind cursussen en opleidingen voor degenen die de hele weg willen gaan!

Allereerst, wat is persoonlijke ontwikkeling volgens Trans4mind Nederland?

Het is een manier om te leren duidelijk te maken wie we precies zijn, en waar dit onzeker is; het ontwikkelen van een grotere intelligentie, sociale vaardigheden en het creatieve potentieel; mensen ervan te overtuigen hun levensuitdagingen te herkennen en te overwinnen. Op deze manier is iemands kwaliteit van leven verbeterd … individuen krijgen de kans om hun dromen te vervullen, en vooral, om een echt gevoel van innerlijke rust en sereniteit te ontdekken.

Persoonlijke ontwikkeling is de bewuste evolutie van de menselijke natuur, en toch door de geschiedenis heen was hier een enorm gebrek aan! Ook al zit het in onze natuur om te leren en te groeien, we worden afgeremd door onze cultuur, die voornamelijk is gericht om te overleven, ieder van ons is concurrent van de ander, en onze spirituele innerlijke natuur wordt daardoor onderdrukt. (de dieren regels). Wij maken geen ruimte voor onvoorwaardelijke liefde.

Onze missie is om je instrumenten te verschaffen waarmee je geholpen wordt je levensuitdagingen vorm te geven. Wij zijn er van overtuigd dat je deze uitdagingen kunt overwinnen door het aanbevelen van de best beschikbare gratis en betaalde cursussen. Tijdens het leren krijg je meer inzicht en dit zal je inspireren om wakker te worden en de wereld anders te zien met nieuwe mogelijkheden die dan voor je open gaan.

We zijn zeker niet verbonden met wat voor religie of geloofssysteem dan ook, en willen zeker op geen enkele manier mensen controleren of manipuleren. Wij werken op een praktische manier met mensen om hen op weg te helpen in het vinden van hun eigen innerlijke waarheid.

De Visie van Trans4mind en het Trans4mind Netwerk…

Trans4mind heeft een beweging in het leven geroepen met als visie de persoonlijke ontwikkeling, en doet dat liefdevol met de beste bedoelingen en als ondersteuning voor iedereen. Er wordt daarbij volop van het internet gebruik gemaakt. Er is daarom een internationaal netwerk opgezet, zodat er in verschillende talen mensen geholpen kunnen worden in hun ontwikkeling. Er zijn naast kostenloos advies geven, ook de beste producten/diensten verzameld die aangeschaft kunnen worden.

Trans4mind.nl is onderdeel van Trans4mind.net – een internationaal netwerk van website’s in verschillende landen en talen, die allemaal het logo van Trans4mind voeren en de Visie van Trans4mind uitdragen.

Waarom zou je aan je Persoonlijke Ontwikkeling werken?

Een natuurlijke eigenschap van de mens is om voortdurend te ontwikkelingen, groeien en bewegen in de richting van een evenwichtige en volwassen manier van zijn. Onze huidige persoonlijkheid wordt bepaald door zowel wie en wat we zijn geweest als mede door de persoon waar we naar streven om te worden. Het doel van persoonlijke ontwikkeling is om te leren, wat ons in staat stelt om emotionele welzijn, begrip en effectiviteit te bereiken, en om deze kennis te delen met anderen.

Hoewel de cultuur geëvolueerd kan zijn met technologische vooruitgang en administratieve complexiteit, toch heeft de menselijke natuur zich niet ontwikkeld zoals het zou moeten. Ons bewustzijn en onze betrokkenheid blijven achter. We betalen nu de prijs voor het egoïsme van de mensheid en onbedachtzaamheid. De toekomst, de kwaliteit van ons leven op deze planeet – zelfs onze overleving – hangt nu af van ons allemaal om verantwoordelijkheid te nemen voor onze persoonlijke groei.

De mens moet zich bewust worden van de ziel die in elk lichaam huist, dat is onze ware ik en de innerlijke bron van weten. Bewustwording is een proces van zelfontdekking, wat leidt tot de eigen, zelf-gerichte spiritualiteit. We moeten met aandacht bewust worden in plaats van geregeerd te worden door conditionering, gewoonten en de vaste overtuigingen uit het verleden. We moeten dogma’s verwerpen, onze geest openen en heroverwegen. In plaats van angst om te overleven en jaloers zijn, zullen we daardoor worden gemotiveerd door compassie, begrip en scheppende liefde.

Voor degenen die wel vooruit willen naar een volgend tijdperk – wat nu al gaande is – zal het een viering van de menselijke samenwerking worden in een gedeelde liefde. Het is onze beste hoop voor de toekomst – EN DIE LIGT IN ONZE HANDEN!

Wil je graag deelnemen aan deze website?

Misschien zou je een bijdrage willen leveren in de vorm van een artikel schrijven voor de volgende Nieuwsbrief. Wellicht ben je een ervaren Life Coach en zou je je service willen aanbieden aan mensen via deze website.

Of misschien heb je een product ontwikkeld of service gerelateerd aan Persoonlijk Ontwikkeling wat we dan kunnen delen met onze lezers. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan Trans4mind Nederland, om je expertise en kennis bij te dragen, en om het beste van de persoonlijke ontwikkeling te brengen bij de Nederlands-Sprekende mensen over de hele wereld!

Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Agnes of Bas van Gaalen. Rechts boven op deze pagina kun je een bericht versturen.
Wie zijn Agnes en Bas van Gaalen, oprichters van Trans4mind.nl? Meer over Agnes en Bas hier…

De visie van Trans4mind is om gebruik te maken van het volledige potentieel van het internet om het bewustzijn van de mensheid te wekken. Trans4mind staat als een mijlpaal in de wereld van persoonlijke ontwikkeling, omdat het wordt ontwikkeld, gepresenteerd en onderhouden door de kracht van liefde.